Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışı


Atıksu Arıtma Tesisi çıkışında kullanılan çeşitli teknolojiler ile atıksu tekrar değerlendirilmekte, bahçe sulamada, temizlik işlerinde veya bazı endüstriyel proseslerde kullanılabilmektedir. Bu teknolojilerden en yaygın kullanılanı biyolojik ve/veya kimyasal arıtma sistemi sonrası suyun mekanik filtreden geçirilip, dezenfekte edildikten sonra tekrar kullanılması. 

SATI® Otomatik Ters Yıkamalı Mekanik Filtreler  5000 microndan 1 micron hassasiyete kadar suyu filtreleyebilen, yatırım ve işletme maliyeti açısından en uygun olan mekanik sistemlerdir.


Firmanıza özel çözüm önerilerimiz için lütfen tıklayınız.